Základní umělecká škola Vsetín

Vítejte na stránkách

Základní umělecké školy Vsetín

 

Základní umělecká škola Vsetín je vedena v rejstříku škol a dle školského zákona,  vyhlášky o ZUŠ a dalších  platných dokumentů   vydaných   MŠMT

a zřizovatelem vykonává funkci školy. Na rozdíl od „kroužků“ jsou na ZUŠ žáci vyučováni a odborně vedeni kvalifikovanými učiteli, umělci a jsou vyučováni dle Školního vzdělávacího programu.

 

Žáci se mimo odborné výuky účastní soutěží vyhlašovaných MŠMT, Zlínským krajem a jinými organizacemi. V pololetí a na konci školního roku je žákům vydáváno vysvědčení a ti úplně nejlepší pak pokračují ve studiu na středních či vysokých uměleckých školách.


Umělecká tvorba je jedním z nejznámějších produktů naší země a většina našich světově uznávaných umělců a dalších kvalitních profesionálů získala základy svého uměleckého vzdělání právě v základních uměleckých školách.

 

Struktura, návaznost  a  široká  síť  našich  uměleckých  škol  vůbec  nemá

v dnešní době srovnání v evropském ani světovém měřítku.

 

 

 
This text will be replaced
 

Autor hudební znělky: Roman Konůpka

 

Dokument vysílaný televizí regionalnitelevize.cz
25. - 26. 12. 2017

 

 

 

 

 

 

Asociace základních uměleckých škol ČR