Taneční obor

 

 

 

Vyučující: Denisa Šudrlová
  Jaroslava Špačková

 

Výuka předmětů:
taneční průprava, klasický a scénický tanec, současný tanec, klasická taneční technika, taneční praxe, klasický tanec na špičkách

 

Současnost:

Taneční obor má mnoholetou tradici a v současné době je o taneční obor stále větší zájem. Navštěvuje jej více jak 130 studentů. Vyučují zde dva pedagogové, Denisa Šudrlová a Jaroslava Špačková. Každá z nich se specializuje na rozdílné oblasti tanečních technik a využívá různých výukových metod, což je pro studenty značným přínosem. Výuka probíhá pod odborným vedením kvalifikovaných pedagogů a profesionálních tanečníků.

 

Co nabízíme

Vyučujeme širokou škálu tanečních technik, jako je například taneční gymnastika, akrobacie, klasický tanec, klasický tanec na špičkách, tanec neoklasický, scénický tanec, port de bras, moderní a současný tanec, contemporary dance, lidový tanec nebo historický tanec. Žáci tedy mají možnost seznámit se nejen se základními tanečními technikami, ale i se současnými moderními styly a jsou vedeni tak, aby byli plně připraveni přejít na profesionální dráhu tanečníka. Pro studenty, kteří se chtějí věnovat tanci aktivněji, nabízíme také možnost individuální přípravy a rozšířeného studia. Nově zrekonstruované prostory a krásné dva plně vybavené taneční sály skýtají studentům příjemné prostředí, kde se cítí velmi dobře.

 

Zaměření a forma výuky:

I přesto, že v tanečním oboru nabízíme různorodé taneční styly, klademe stále velký důraz především na klasický tanec, který považujeme za naprostý základ tance jako takového. Proto z něj studenti absolvují každým rokem závěrečnou a postupovou zkoušku do dalšího ročníku čímž nejen roste výkonnost studentů, ale i kvalita výuky. Při výuce využívají pedagogové nejen svých odborných a praktických zkušeností z oblasti tance, ale přináší dětem i různé podpůrné programy pro rozsáhlejší možnost studia a snadnější možnost dalšího sebevzdělávání.

 

Co je nového:

Pro talentované žáky jsme také počínaje školním rokem 2015/2016 otevřeli nový taneční předmět klasický tanec na špičkách. V tomto předmětu se specializujeme na techniku sur les pointes, která je nedílnou součástí klasického baletu. Je určen pro všechny žáky, kteří si chtějí rozšířit své znalosti v oblasti klasického tance. Studenti se později prezentují v tanci na špičkách na veřejnosti. To je také velkou výhodou pro žáky, kteří se připravují na taneční konzervatoř.

 

Reprezentace školy:

Se studenty tanečního oboru se pravidelně účastníme nejen četných představení v rámci školy či veřejných vystoupení, ale i tanečních a mezinárodních festivalů nebo soutěží po celé České republice. Žáci zde nabírají další nezbytné zkušenosti, jsou nadále inspirováni a tanec se pak stává nezbytnou součástí jejich života. Po ukončení studia mohou studenti nadále působit jako členové tanečních skupin či souborů působících při ZUŠ.

 

Spolupráce:

Taneční obor úzce spolupracuje nejen s ostatními obory na ZUŠ, kde se veřejně účastní společných koncertů a představení pro děti, rodiče a širokou veřejnost. V současné době taneční obor rozvinul spolupráci i se samotným panem ředitelem a připravuje nejen četné choreografie na jeho tvorbu, ale do budoucna plánuje i uvedení celovečerního baletu.

 

Propagace školy:

Práci našich žáků pravidelně prezentujeme v různých novinových článcích a na webových stránkách, kde široká veřejnost může zhlédnout nejen naše výsledky, ale i mít náhled do každodenního tanečního dění a života našich studentů. Propagace je v tomto směru nedílnou součástí a proto se stále snažíme jí rozvíjet a dostávat se tak hlouběji do podvědomí lidí.

 

Vize do budoucna:

Do budoucna plánujeme se studenty účastnit se představení a soutěží i mimo ČR. Nadále rozšířit spolupráci s okolními i zahraničními ZUŠ a podílet se tak na větších společných projektech.

 

 

 

 

 

OCENĚNÍ ŘEDITELE ZUŠ VSETÍN

 

Dne 10. května 2017 se ve vsetínském Domě kultury konalo slavnostní a absolventské vystoupení žáků tanečního oboru tříd učitelky Jaroslavy Špačkové. V tento slavnostní večer ředitel školy Roman Konůpka na závěr svého proslovu udělil Cenu ředitele ZUŠ Vsetín učitelce Jaroslavě Špačkové za dlouholetou pedagogickou činnost a významný rozvoj tanečního oboru.

 

Velmi hodnotná skleněná plastika byla umělecky vytvořena na návrh a předlohu ředitele školy Romana Konůpky a uměleckého zpracování se ujal mistr sklář Ondřej Strnadel ve Valašském Meziříčí.

 

 

  Naši fotogalerii a videa tanečního oboru
naleznete na FACEBOOKU

 

 

 

 

 

Asociace základních uměleckých škol ČR