Pedagogický sbor
od založení školy

Přijmení, jméno Předmět Roky působení
Adamcová Ludmila sborový zpěv 1986 - 1994
Bacík František akordeon, souborová hra 1963 - 1965
Bayer Vilém housle 1895 - ?
Bazel Jaromír HN 1969 - 1985
Bazelová Kateřina PHV, HN, cimbál 1999 - 2018
Bednařík Vlastimil klarinet, bicí nástroje 1995 - 1999
Bednářová Vladimíra LDO 1986 - 1989
Benešová Hana PHV, HN, lesní roh 1982 - 1989
Bezděková Simona housle 1994 - 2000
Blahutka Augustin varhany, klavír, housle 1895 - ?
Blažková Jana housle 1980 - 1981
Blinka Josef trubka 1986 - 1987
Bodnárová Michaela
keyboard 2006 - 2007
Božoňová Jitka klavír 1996 - 1997
Břeská Sabina klavír 2009
Bubelová Milena klavír 1920 - 1944
Bučková Eva kytara 1998 - 2003
Buchmannová Marcela klavír 2017
Cahlová Michaela klavír, keyboard 2012 - 2014
Cedidlová Hana klavír 1998 - 2000
Čebiš Martin VO 1986 - 1987
Čípová Alena zobcová flétna 2011
Děcká Růžena zobc.flétna, klavír 1974 - 1977
Divina Slavomír korepetice 1994 - 1997
Dohnálková Barbora estetická výchova, LDO 1995 - 2005
Dorazilová Olga akordeon, souborová hra 1973 - 1974
Dorňáková Petra VO 2011 - 2012
Dražilová Růžena klavír 1964 - 1965
Dudíková Irena dřevěné dechové nástroje 1996 - 2003
Dušková Markéta PHV, HN, LDO 1990 - 1995
Enderesová Naděžda akordeon 1970 - 1975
Erdingerová Anna PHV, HN, klavír 1986 - 1988
Fialová Věra HN, kytara, violoncello 1976 - 1985
Foltová Hana PHV, HN, housle 1978 - 1979
Forstová Jindra klavír, cimbál 1961 - 1964
Franková Jaroslava
VO 1965 - 2007
Fryčaj Richard housle, klavír 1895 - 1897
Gaja Josef HN, housle, souborová hra 1952 - 1985
Gbelec Vladimír klavír, keyboard 2015
Gross Jaroslav housle, souborová hra 1949 - 1985
Grygarová Jiřina akordeon, keyboard 1965 - 2003
Hamanová Vlasta VO 1977 - 1978
Hanák Josef dřevěné dechové nástroje 1975 - 1992
Hanáková Daniela LDO 1991 - 1995
Hanzal Jaroslav housle 1979 - 1980
Hanzová Mária klavír, korepetice
2004 - 2010
Havlová Martina klavír 1979 - 1992
Helisová Nela klavír 2014
Hlouch Dušan dřevěné dechové nástroje 1992 - 2003
Holásek Petr bicí nástroje 2010 - 2017
Horáček Václav lesní roh 1960 - 1961
Hrabálková Bedřiška klavír 1961 - 1983
Hrabinová Alena VO 2012 - 2013
Hradil Antonín HN, klavír, housle 1895 - 1912
Hradil František Míťa klavír 1920 - ?
Hrubá Anna klavír 1960 - 1978
Hrubý František PHV, HN, klavír, housle 1958 - 1967
Hubertová Martina klavír, keyboard 2009 - 2013
Hudcová Milena klavír 1998 - 1999
Hurtová Anna klavír 1990 - 2005
Chovancová Miroslava keyboard, zpěv 2008 - 2009
Chvátalová Dana příčná flétna 1967 - 2006
Chvílová Aneta zpěv 2008 - 2009
Chytil Robert klavír 1997 - 1997
Chytilová Anežka LDO 1984 - 1985
Janštová Jana HN, klavír, keyboard 2013 - 2018
Ježíková Jarmila PHV, klavír 1973 - 1981
Jochec Vojtěch HN, cimbál, akordeon, klavír 1962 - 1972
Juřica Martin  zobcová flétna 2010
Kalivodová Jaroslava klavír 1973 - 1993
Kaločová Helena PHV, HN, sborový zpěv 1985 - 1990
Káňová Kristýna zpěv 2010 - 2013
Kašpar Jiří dřevěné dechové nástroje 2002 - 2018
Kašpar Zdeněk HN 1987 - 1990
Kašpárková Barbora zpěv 2010 - 2012
Kašparová Petra LDO, EV 2017 - 2018
Katrušáková Anna hlasová výchova 2003 - 2004
Kirakovjanová Magda klavír 1971 - 1973
Kocourková Zdena housle 1960 - 1961
Koňařík Ladislav dechové nástroje 1965 - 1983
Koryčanská Lucie HN 2007 - 2014
Kovářová Božena PHV, klavír, akordeon 1951 - 1982
Kozubík Vojtěch trubka, zobcová flétna 2014 - 2016
Kratochvílová Brigita HN, klavír 1979 - 1996
Krejčiříková Zdeňka klavír 1950 - 1952
Krcháková Zuzana klavír, keyboard 2009 - 2010
Kubicová Dalimila PHV, příčná, zobcová flétna 1979 - 1982
Kubka Karel žesťové nástroje 1990 - 1999
Kulová Ivona klavír 1997 - 2000
Kupčík Petr LDO 1990 - 1991
Kutnarová Jana housle 2002 - 2013
Kužela Jaromír klarinet, saxofon 1999 - 2002
Kytner Jan klavír 2014
Larmer Jaroslav kytara 1985 - 1991
Larmerová Eva housle 1984 - 1992
Lichnovský Bedřich housle, zobcová flétna 1992 - 1998
Macků Eva klavír 1968 - 2009
Mach Samuel housle 2000 - 2001
Machačová Zdeňka dřevěné dechové nástroje 2002 - 2003
Machalová Renáta kytara 2009 - 2013
Majerová Marie keyboard 2011 - 2012
Mikešková Pavla klavír 1983 - 1984
Mikulcová Zoja PHV, housle 1982 - 1991
Mlčák Miroslav klavír, akordeon 1952 - 1958
Moravcová Jana zpěv 2009 - 2010
Mořkovská Irena VO, LDO 2004 - 2007
Mráz Stanislav PHV, HN, klavír 1939 - 1955
Navrátil Josef smyčcové a dechové nástr. 1961 - 1966
Nechanický Jiří cimbál 1996 - 1998
Němcová Miroslava VO 2007 - 2018
Nohelová Karla violoncello 1960 - 1961
Nosálková Martina klavír 1995 - 1996
Novák Miloš housle 1954 - 1955
Nováková Bedřiška korepetice 1965 - 1970
Novotná Věra klavír 1958 - 1961
Palátová Marta klavír, klarinet 1966 - 1970
Palová Věra akordeon, keyboard, klavír 1987 - 2015
Papež František VO 1991 - 1992
Pavlíček Radomír klavír, keyboard 2013 - 2015
Pelikánová Etel housle 1978 - 1980
Pernická Jitka VO 2007 - 2007
Píchal Martin TO 1992 - 2015
Pimková Zdena violoncello 1974 - 1991
Píšťková Jana keyboard, klavír, HN 2014 - 2015
Plášek František korepetice 1971 - 2003
Plášková Helena klavír 1965 - 2004
Plecendová Libuše akordeon 1961 - 1964
Průšová Eva klavír 1977 - 1979
Psotová Markéta VO 2015 - 2016
Pukovec Arnošt trubka 1948 - 1951
Rašková Věra klavír 1950 - 1951
Rokyta Břetislav dřevěné dechové nástroje 1995 - 2002
Rokytová Jana VO, LDO 1990 - 1994
Řádek Jan PHV, HN, trubka, housle 1939 - 1960
Řezáčová Hana PHV, HN, keyboard 1992 - 2003
Řepa Jaroslav housle 1979 - 1980
Samiec Viktor klavír 2017
Seidlová Marie klavír 1959 - 1960
Seidlová Olga klavír, housle 1942 - 1944
Skalková Marie zpěv 1998 - 2002
Smítková Miloslava HN, klavír 2009 - 2017
Staněk Tomáš zobcová flétna 2008 - 2009
Stelibský Jan klavír, varhany 1916 - 1920
Stolařová Helena klavír 1977 - 1978
Straková Karolína HN, klavír 2015 - 2018
Surovík Josef klavír 1993 - 1995
Svátková Olga kytara, keyboard 2011 - 2015
Sychrová Hana PHV, klavír 1948 - 1950
Szkowroň Alois PHV, HN, klavír, housle 1939 - 1943
Šatná Marta housle, kytara 2003 - 2009
Šimůnková Sylva zpěv 2010 - 2011
Škarpová Hana violoncello 1994 - 2014
Šoborová Lenka klavír 2009 - 2014
Špačková Jaroslava TO 1983 - 2018
Šrámková Anna housle, viola 1976 - 1997
Šrámková Martina akordeon 1998 - 2000
Šrámková Šárka akordeon 1998 - 2000
Šturalová Martina VO 1992 - 1998
Šuláková Jana VO 2008 - 2012
Šustková Jana housle 1977 - 1979
Švehlová Eva pěvecká hlasová výchova 2004 - 2005
Švirák Lubomír lesní roh, zobcová flétna 1982 - 1987
Ticháček Antonín housle 1979 - 1980
Tkáčová Eliška VO 1995 - 1995
Todićová Jana VO 2012 - 2015
Tomanec Vojtěch pomocný učitel 1897 - ?
Tomeček Miroslav housle 1980 - 1981
Tomečková Magda LDO 1993 - 1994
Topolánková Hana akordeon 1974 - 1976
Trčka Lukáš bicí nástroje 2009 - 2010
Václavík Miroslav žesťové dechové nástroje 1978 - 1992
Válková Svatana TO 1965 - 1983
Vodička Karel akordeon, korepetice 1974 - 1985
Vondráček Josef kytara, zobcová flétna 1986 - 1987
Vozáková Irena dřevěné dechové nástroje 2001 - 2001
Vrátná Vlasta kytara 1982 - 1994
Vrátný Ivo trubka 1988 - 1990
Vrecionová Anna klavír, akordeon 1939 - 1965
Vystavěl Bohumil trubka 1966 - 1967
Zeman Vladimír housle 1980 - 1981
Zika František klavír, housle 1895
Zika Karel klavír, housle 1895
Zvardoňová Zuzana LDO 2008 - 2012
Zvonková Silvie klavír, keyboard 2012 - 2017
Žabčík Josef klarinet 2002
Žemlíková Věra klavír 1953 - 1967
Žlebek Ivan akordeon, keyboard 1967 - 2004

 

 

 

 

 

 

Asociace základních uměleckých škol ČR