Současnost

Škola má stále velmi příznivé perspektivy, kvalitní pedagogický sbor a široké zázemí u současných i budoucích rodičů žáků školy, což vše napovídá, že její dobré jméno a ještě lepší výsledky pedagogické práce se stávají zárukou růstu kvality kulturnosti a estetické vyspělosti nejen obyvatel Vsetína, ale i širokého okolí. Kmenová škola má zřízena 4 odloučená pracoviště, a to v obcích Horní Lideč, Lidečko, Valašská Polanka a Jablůnka.

 

 

 

 

 

 

Asociace základních uměleckých škol ČR