Co je Comenius

Comenius je významnou součástí evropského Programu celoživotního učení, jehož administrativou je v České republice pověřen Dům zahraničních služeb. Comenius je zaměřen na oblast školního vzdělávání. Zapojit se do něj mohou žáci a pedagogičtí i jiní zaměstnanci MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ, VOŠ, dále také budoucí učitelé z řad studentů a absolventů pedagogických fakult a jako realizátoři projektů také zřizovatelé škol z řad obcí a krajů. Cílem projektu Comenius je rozvíjet spolupráci, porozumění, získávání zkušeností napříč Evropou a, jak název naznačuje, přiblížit všem zapojeným školu hravou formou. Mladým lidem tak pomáhá se osamostatnit a získat v evropském prostředí základní životní i profesní dovednosti a schopnosti nezbytné pro osobní rozvoj, budoucí zaměstnání a aktivní evropské občanství.

 

Cílové skupiny podprogramu Comenius

  • školy zařazené v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT;

  • děti, žáci a studenti od mateřských po střední školy;

  • učitelé, budoucí učitelé a další pracovníci ve školním vzdělávání;

  • osoby a instituce zodpovědné za organizaci a poskytování vzdělání na místní, regionální a národní úrovni;

  • vysoké školy, které vzdělávají budoucí učitele;

  • další instituce a organizace navázané na školní vzdělávání na regionální úrovni

 

 

 

 

 

Asociace základních uměleckých škol ČR