Projekt ERASMUS+

Mezinárodní seminář Erasmus+ ve Vsetíně

 

Stránky projektu: http://casf-erasmus.eu/


V rámci programu Evropské Unie Erasmus se ve dnech 1. až 5. října 2018 uskutečnil  mezinárodní  seminář a setkání delegátů všech partnerských škol projektu Evropa umění, múz a pohybu. Základní umělecká škola  přivítala celkem jedenáct zástupců z Francie, Itálie, Španělska a Lotyšska a připravila jim bohatý program.

 

Hlavní náplň setkání tvořilo zhodnocení prvního roku projektu, dosažených  úkolů a cílů, a následné plánování aktivit a programu pro rok následující. Učitelé a koordinátoři se každý den setkávali ve sborovně školy, kde projednávali podobu a rozdělení budoucích úkolů, snažili se najít cesty a možnosti, jak vše společně úspěšně splnit. Především se diskutovalo o výměnných pobytech žáků škol, tzv. mobilitách, které se uskuteční na jaře příštího roku, stanovila se přesná data, ujasnil obsah mobilit a rozdělily úkoly pro žáky i vyučující.

 

Pobyt ve Vsetíně ovšem neznamenal jen pracovní vytížení. Zahraniční kolegové ocenili možnost zapojit se do probíhajícího vyučování a poznat běžný chodu školy, obsah vyučovaných předmětů a způsob výuky, který pro ně byl svým způsobem jiný a nový. Žáci pro návštěvu připravili i prohlídku školy s komentářem v angličtině, vyučující  ZUŠ se postarali o každodenní bohaté občerstvení plné tradičních valašských jídel a specialit.

 

V úterý dopoledne celou delegaci přijala i místostarostka Vsetína paní Mgr.Simona Hlaváčová. Po představení jednotlivých partnerských škol recepce probíhala v příjemném a přátelském duchu s posezenímu a povídáním u kávy a valašských frgálů. Všichni přítomní shlédli poutavou prezentaci a film o městě Vsetín a regionu Valašsko  a obdrželi malé dárky.

 

Středeční  slunečné odpoledne patřilo představení žáků ZUŠ pod vedením učitelů na Dolním náměstí, ve kterém předvedli nejen zahraniční návštěvě, ale i veřejnosti svůj talent a své dovednosti a schopnosti získané v oborech hudebních, pěveckých, tanečních a dramatických. Jednotlivá  vystoupení byla oceněna bouřlivým potleskem a přihlížející diváci nešetřili slovy chvály. V rámci představení byl veřejnosti také představen a přiblížen program Erasmus+ a s ním spojený projekt.

 

Účastníci setkání s nemalým zájmem absolvovali i malou exkurzi do místního rodinného minipivovaru Valášek.  

 

Poslední, čtvrteční, odpoledne se delegáti za doprovodu několika vyučujících ZUŠ vydali poznávat krásy valašské krajiny. Výlet na Pulčínské skály byl krásnou tečkou na konci jejich pobytu ve Vsetíně, naši zahraniční přátelé odjížděli unavení, ale nadšení. Kromě splněných pracovních úkolů si odvezli i spoustu nevšedních zážitků, měli možnost poznat aspoň část valašské kultury, tradic, prostředí... 

 

Budeme se těšit na další úspěšnou spolupráci a setkávání, která budou přínosem jak pro učitele, tak především pro žáky naší školy.

 

 

 

 

 

 

Asociace základních uměleckých škol ČR