Výjezdy

FRANCIE, Vienne, Lyon

05. - 10. 11. 2017


Na pracovním setkání projektu Erasmus+ ve Francii naši školu reprezentoval Roman Konůpka, ředitel školy a manager projektu, Mgr. Veronika Lelková, zástupkyně ředitele a Bc. Zuzana Sušňová externí koordinátorka. Toto pracovní setkání bylo zaměřeno na organizaci celého tříletého projektu.

 

Pracovní průběh výjezdu


5. listopadu

Po příletu do Lyonu nás na letišti přivítal francouzský koordinátor, který naši výpravu doprovodil do Vienne, kde jsme společně povečeřeli a poté se ubytovali v místním hotelu. 

 

6. listopadu

Ráno jsme se všichni účastníci projektu sešli v tamní škole, kde jsme u společné snídaně přátelsky pohovořili s učiteli a navzájem se představili. Poté pro nás studenti se svými učiteli připravili prezentaci školy a hudební akademii. V době obědové přestávky všichni zúčastnění připravili různé dobroty tradičních jídel ze svých zemí a společně jsme poté vše ochutnali. V odpolední části následovala práce všech delegací na potřebách a změnách zahrnutých v projektu.

 

7. listopadu

Celý tento den se nesl v přátelské a pracovní náladě všech zúčastněných. Setkali jsme se zde s pedagogy školy, pohovořili s nimi o jejich škole a specializaci studia na ZUŠ Vsetín a poté následovalo pedagogické setkání delegací a učitelů jazykové školy. Po obědě jsme navštívili výuku v různých třídách, kde jsme pohovořili se žáky a jejich učiteli. Poté následovala práce s Twinspace a workshop. 

 

8. listopadu

V dopolední části jsme navštívili výuku žáků, a to konkrétně orchestrální zkoušku a práci v tanečním oboru, kde jsme se i my, účastníci projektu, zapojili do společných nácvikových prvků, které byly zaměřeny na cit a pohybový výraz formou zábavných prostředků. Poté následovalo setkání se žáky, společné diskuse a stanovení úkolů do dalších setkání. Po obědě v restauraci „Les Simone´s" jsme byli přijati na radnici, kde nás přivítal a pohostil starosta města Vienne. Poté následovala prohlídka Vienne s průvodcem v angličtině. 

 

9. listopadu

Hned po snídani jsme vyrazili se všemi delegacemi do Lyonu, kde jsme měli možnost poznat památky a historické části Lyonu. V odpolední části dne jsme navštívili lyonskou konzervatoř, kde jsme byli po prohlídce školy přítomni na generální zkoušce hudební akademie, a to konkrétně na výrazovém provedení tance spojeného se současnou hudební tvorbou dodekafonické hudby. Po prohlídce překrásného večerního Lyonu jsme se vraceli do Vienne. Zde jsme měli připravenou slavnostní závěrečnou večeři, kde jsme se loučili, povídali a také každá delegace zpívala songy ze své země.

 

10. listopadu

Poslední páteční den byl ve znamení shrnutí stanovených úkolů z celého setkání, kde byla také sepsána závěrečná zpráva. Poté jsme měli chvíli čas na nákup suvenýrů pro své blízké     a v sobotu brzy ráno jsme vyrazili na letiště do Lyonu a zamířili domů. 

 

Zapsal: Roman Konůpka, ředitel školy a manager projektu

 

  

 

 

ČESKÁ REPUBLIKA, Vsetín

02. - 08. 04. 2018

 

V měsíci dubnu hostila naše škola partnery projektu Erasmus+. Do České republiky zamířilo celkem 16 studentů a dva učitelé z francouzské školy ve Vienne. Toto pracovní setkání bylo zaměřeno na nácvik české a francouzské písně, které zazní při galakoncertu u příležitosti ukončení projektu v roce 2020. Pěvecký sbor tvořili vybraní žáci z Francie a naší školy za doprovodu klavíru a trubky.

 

Pracovní průběh setkání


02. dubna

V podvečer přijíždí francouzská delegace do Vsetína, kde je přivítána koordinátorkou projektu, vybranými žáky a jejich rodiči. Poté šest žáků společně odjíždí do rodin, kde budou ubytováni, a zbytek delegace se ubytovává na hotelu Vsacan

 

03. dubna

Ráno přichází delegace francouzské školy do naší školy, kde je přivítána vedením školy, učiteli a žáky. Po krátkém proslovu ředitele školy a malém občerstvení následuje prohlídka školy. Poté začíná první nácvikový den. Po obědě se žáci účastní pracovních aktivit, které jsou pro ně připraveny v hudebním, tanečním, výtvarném a dramatickém oboru. Zde se zapojují do různých aktivit s našimi žáky.

 

04. dubna

 Po ranním přivítání ve škole je celé dopoledne vyhrazeno nácviku písní. Po obědě je pro účastníky připravena prohlídka města, přijetí na Městském úřadě s přednáškou o městě Vsetín a valašském okolí. Po večeři pak následuje prohlídka místní hvězdárny s pozorováním večerní oblohy.

 

05. dubna

Ráno jsme se opět sešli při pracovním setkání, kde probíhají nácviky písní. Odpoledne mají naši přátelé možnost nákupů a připravují se na večerní koncert. V podvečer probíhá natáčení rozhovorů s účastníky setkání a následuje slavnostní koncert, který připravili žáci školy pro naše zahraniční partnery. V závěru koncertu také zazní obě písně, které byly v průběhu týdne nacvičovány. Večer následuje slavnostní večeře, kterou připravilo vedení školy pro žáky a učitele obou partnerských škol.

 

06. dubna

Po snídani se scházíme a míříme navštívit firmu IRISA, která se specializuje na výrobu vánočních ozdob. Po exkurzi si mohou všichni přítomni ozdobit vánoční baňku. Našim francouzským kolegům se tato exkurze velmi líbila a odvezli si domů dárek ve formě vlastnoručně malované vánoční baňky. Po obědě obě delegace společně diskutují a domlouvají další společná setkání. Poté následuje rozloučení vedení školy s francouzskou delegací a žáci mají zajištěn program v rodinách. Ostatní navštíví ještě vsetínské obchůdky a kochají se krásnou valašskou přírodou a okolím.

 

07. - 08. dubna

Sobotní den je ve znamení celodenního výletu do nedalekého Rožnova pod Radhoštěm. Zde je pro naše kolegy připravena prohlídka skanzenu s anglickou průvodkyní a návštěva dalších zajímavých míst v Rožnově pod Radhoštěm. Po příjezdu do Vsetína se koordinátorka projektu, učitelky a žáci loučí s francouzskými kolegy a žáky, a ráno delegace míří do Prahy, odkud odlétají do Francie.

 

Zapsal: Roman Konůpka, ředitel školy a manager projektu

 

  


 

 

 

 

 

 

 

Asociace základních uměleckých škol ČR