Základní údaje

Informace o škole

 

 

 

 

 

Název školy:

Základní umělecká škola
Identifikátor zařízení: 600004457
Adresa: 
Podsedky 285, 755 01 Vsetín
   
Právní forma: Příspěvková organizace
IČ: 00851906
RED IZO: 600 004 457
Telefon: 571 411 725
Mobil: 733 691 656
Datová schránka: zeavtpr
E-mail: reditel@zus-vsetin.org
www: www.zus-vsetin.org
Ředitel školy: Radim Trčálek, DiS.
   
Zřizovatel: Zlínský kraj
Právní forma: Kraj, IČ: 70891320
Adresa: třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
www: www.kr-zlinsky.cz
   

 

 

 

 

 

 

 

Asociace základních uměleckých škol ČR