Školné

Příspěvek na vzdělávání žáků v ZUŠ Vsetín

 

školní rok 2018 - 2019

 

Příspěvek na vzdělávání žáků v ZUŠ se stanoví dle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a na základě zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Školné - pololetní platby


Hudební obor

individuální výuka
(I. a II. stupeň)

nebo skupina maximálně dvou žáků (jen I. stupeň)

1 650,- Kč


SLEVA
NOVÉ!!!

kolektivní výuka

1 200,- Kč

PHV

1 200,- Kč

Taneční obor

přípravka

1 200,- Kč

I. a II. stupeň

1 200,- Kč

Výtvarný obor

přípravka

1 200,- Kč

I. a II. stupeň

1 200,- Kč

Estetická výuka

 

  850,- Kč

Literárně dramatický obor

 

  950,- Kč

 

 

Školné - pololetní platby
odloučená pracoviště


Hudební obor

individuální výuka
(I. a II. stupeň)

nebo skupina maximálně dvou žáků (jen I. stupeň)

1 400,- Kč

kolektivní výuka

  1 000,- Kč

PHV

  1 000,- Kč

Výtvarný obor

přípravka

  1 000,- Kč

I. a II. stupeň

  1 000,- Kč

Estetická výuka

 

  700,- Kč

Literárně dramatický obor

 

  800,- Kč

 

 

Dle platných učebních plánů je možno vyučovat žáky v hudebním oboru I. stupně individuálně nebo ve skupině 2 žáků u předmětů: hra na elektronické klávesové nástroje (keyboard), zobcovou flétnu, kytaru a zpěv.

Oba žáci jsou však po celou dobu vyučovací hodiny přítomni na výuce a po celou dobu se zapojují v plném rozsahu do výuky. Další organizace výuky je stanovena Školním vzdělávacím programem ZUŠ Vsetín.

 

 

 

 

 

Asociace základních uměleckých škol ČR