Omluvný list

 
Jméno žáka: *
Nepřítomnost od - do: *
Důvod nepřítomnosti: *
Učitel žáka: *
Jméno zákonného zástupce žáka: *
Telefon na osobu, která omluvu provedla: *
 

* povinné položky !

 

 

 

 

 

Asociace základních uměleckých škol ČR