Přijímací zkoušky

 

Termín přijímacích zkoušek - kmenová škola Vsetín:


28. května - 01. června 2018
14:00 - 17:00 hodin
Učebna hudební nauky
Obor hudební, výtvarný a literárně-dramatický


14. - 18. května 2018
14:00 - 17:00 hodin
Učebna č. 32
Obor taneční


Termíny přijímacích zkoušek na našich pobočkách budou vyvěšeny na informačních vývěskách obce a školy.


Přípravné studium pro žáky od 5 let:


Přípravná hudební výchova
Přípravná výtvarná výchova
Přípravná dramatická výchova
Přípravná taneční výchova
Estetický výchova


Studium pro žáky od 7 let:


Hudební obor
Výtvarný obor
Literárně-dramatický obor
Taneční obor

Další podrobné informace ke studiu naleznete v sekci DOKUMENTY - Školní vzdělávací program.

 

 

 

 

 

Asociace základních uměleckých škol ČR