Hudební obor

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 

(pro školní rok 2019 - 2020)


Termín:

    21. - 25. ledna 2019 - pouze Vsetín

      20. - 24. května 2019 - Vsetín + pobočky
      14:00 - 17:00 hodin

 

Podrobné informace o studiu a organizaci výuky jsou uvedeny ve Školním vzdělávacím programu v oddělení DOKUMENTY, kde jsou také zveřejněna kritéria k přijímacím zkouškám.

 

 

 

 

 

Asociace základních uměleckých škol ČR