Výtvarný obor

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 

(pro školní rok 2018 - 2019)


Termín:    28. května - 01. června 2018
    14:00 - 17:00 hodin

Podrobné informace o studiu a organizaci výuky jsou uvedeny ve Školním vzdělávacím programu v oddělení DOKUMENTY, kde jsou také zveřejněna kritéria k přijímacím zkouškám.

 

 

 

 

 

 

 

Asociace základních uměleckých škol ČR