Literárně - dramatický obor

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 

(pro školní rok 2018 - 2019)

 

Termín:
 
 

Podrobné informace o studiu a organizaci výuky jsou uvedeny ve Školním vzdělávacím programu v oddělení DOKUMENTY, kde jsou také zveřejněna kritéria k přijímacím zkouškám.

 

 

 

 

 

Asociace základních uměleckých škol ČR