Přípravná hudebně-pohybová výchova (estetická výuka)

ZÁPIS ŽÁKŮ

 

(pro školní rok 2019 - 2020)


Termín:


 

Podrobné informace o studiu a organizaci výuky jsou uvedeny ve Školním vzdělávacím programu v oddělení DOKUMENTY, kde jsou také zveřejněna kritéria k přijímacím zkouškám.

 

 

 

 

 

Asociace základních uměleckých škol ČR