Lidečko

Pracoviště v Lidečku bylo otevřeno 1. září 2005. ZUŠ Vsetín zde vyučuje
v budově základní školy ve 3 odborných učebnách, které jsou standardně vybaveny pro uskutečňování výuky ZUŠ v plném rozsahu.

 

Organizace výuky ve školním roce 2018 - 2019


Vyučující:

Bc. Anna Rektoříková - zobcová flétna, hudební nauka
Eva Pešková - klavír, korepetice
Zdeňka Machačová - zobcová flétna, klarinet, komorní hra
Milan Humplík - kytara
BcA. Zuzana Nemčovičová - housle, klavír
Roman Konůpka

 

kontakt: 733 691 659

 

   

 

 

 

 

 

 

Asociace základních uměleckých škol ČR