Výtvarný obor

 

 

 

 

Vyučující: Mgr. Veronika Lelková

Mgr. Kateřina Davidová

Radim Trčálek

 

 

Výuka předmětů: malba, kresba, grafika, dekorativní činnosti, modelování a počítačová grafika

 

Výtvarný obor na naší škole má již dlouholetou tradici. Za dobu svého trvání bylo dosaženo v tomto oboru velmi pěkných výsledků v rámci naší země, ale i na výstavách v zahraničí. Talentovaní žáci jsou přijímáni do uměleckých škol, z nichž pak mnozí působí v profesionální sféře.

Škola také žákům nabízí v rámci výtvarného oboru studijní zaměření počítačové grafiky. Moderně vybavená učebna počítačovou technikou je stále dovybavována pro zabezpečení kvalitní výuky. Žáci pracují s programem Ilustrátor a Photoshop.

 

 

 

 

 

 

 

Asociace základních uměleckých škol ČR