Pěvecké oddělení

Sólový zpěv, pěvecký sbor

 

učitelé:

Petra Slováková

MgA. Dita Rozumková

 

 

 

 

 

Asociace základních uměleckých škol ČR