Soubory

 

Houslový soubor

 

  

 

Houslový soubor pod vedením učitele Jaromíra Bazela začal svoji činnost v roce 1999. Pravidelně vystupuje na žákovských, jarních, tématických, vánočních koncertech, na vernisážích a na vystoupeních komorních souborů.
Oblíbeným repertoárem je převážně hudba starých mistrů období baroka, klasicismu i romantismu.

 

 

Kytarový soubor

 


 

Kytarový soubor začal svoji činnost v roce 1995 a jeho vedoucím je učitel Milan Humplík. Svým repertoárem zasahuje do tvorby starých mistrů až po skladatele současné hudby. Velkou oblibou se těší i skladby jazzového charakteru, které jsou radostí pro samotné interprety, ale i pro širokou posluchačskou veřejnost.

 

 

Flétnový soubor

 

  

 

Soubory příčných a zobcových fléten vede učitelka Ivana Něničková od roku 2008. Zde se uplatní žáci I. i II. stupně a postupně se soubory rozšiřují a doplňují o nové členy. Soubor pravidelně vystupuje na žákovských a vánočních koncertech, na akcích pořádaných školou, na vernisážích a také na vystoupeních komorních souborů. Oblíbeným repertoárem souboru je převážně hudba z období klasicismu, romantismu, ale i hudba současných skladatelů.

 

 

Soubor bicích nástrojů

 

 

Soubor se na naší škole prezentuje od roku 2010, kdy pod vedením prvního skvělého učitele Petra Holáska postupně získává velikou oblibu u žáků třídy bicích nástrojů. V souboru se žáci mohou mimo bicí soupravu seznámit s různými bicími nástroji, jako jsou bonga, claves, triangl, tamburína, xylofon a další percussi. Soubor vystupuje na žákovských koncertech a dalších akcích školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociace základních uměleckých škol ČR