Soubory

 

Houslový soubor

 

  

 

Houslový soubor pod vedením učitele Jaromíra Bazela začal svoji činnost v roce 1999. Pravidelně vystupuje na žákovských, jarních, tématických, vánočních koncertech, na vernisážích a na vystoupeních komorních souborů.
Oblíbeným repertoárem je převážně hudba starých mistrů období baroka, klasicismu i romantismu.

 

 

Kytarový soubor

 


 

Kytarový soubor začal svoji činnost v roce 1995 a jeho vedoucím je učitel Milan Humplík. Svým repertoárem zasahuje do tvorby starých mistrů až po skladatele současné hudby. Velkou oblibou se těší i skladby jazzového charakteru, které jsou radostí pro samotné interprety, ale i pro širokou posluchačskou veřejnost.

 

 

Flétnový soubor

 

  

 

Soubory příčných a zobcových fléten vede učitelka Ivana Něničková od roku 2008. Zde se uplatní žáci I. i II. stupně a postupně se soubory rozšiřují a doplňují o nové členy. Soubor pravidelně vystupuje na žákovských a vánočních koncertech, na akcích pořádaných školou, na vernisážích a také na vystoupeních komorních souborů. Oblíbeným repertoárem souboru je převážně hudba z období klasicismu, romantismu, ale i hudba současných skladatelů.

 

 

Soubor zobcových fléten

 

 

Soubor zobcových fléten vede učitel Bc. Jiří Kašpar od roku 2007. Soubor pravidelně vystupuje na žákovských, tématických a vánočních koncertech, na akcích pořádaných školou, na vernisážích a také na vystoupeních komorních souborů. Soubor se nejvíce zaměřuje na provedení barokní hudby, a proto jeho repertoár tvoří převážně skladby barokních skladatelů, ale také do svých programů čas od času rádi zařadí skladby současných autorů.

 

 

Soubor bicích nástrojů

 

 

Soubor se na naší škole prezentuje od roku 2010, kdy pod vedením prvního skvělého učitele Petra Holáska postupně získává velikou oblibu u žáků třídy bicích nástrojů. V souboru se žáci mohou mimo bicí soupravu seznámit s různými bicími nástroji, jako jsou bonga, claves, triangl, tamburína, xylofon a další percussi. Soubor vystupuje na žákovských koncertech a dalších akcích školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociace základních uměleckých škol ČR