Oddělení hudebních nauk

PHV, hudební nauka

 

 

učitelé:
Jarmila Kupčáková
MgA. Dita Rozumková
Roman Konůpka

 

 

 

 

 

 

 

Asociace základních uměleckých škol ČR