Klávesové nástroje

 

Klavír


učitelé:
Mgr. Tomáš Valůšek
Andrea Píchalová
Eva Pešková
Mgr. Olga Svátková, Ph.D.
Petr Liška
MgA. Dita Rozumková
Karin Bardoňová
Roman Konůpka

 

 

Akordeon

učitelé:
Petr Liška
Andrea Píchalová

 

 

Elektronické klávesové nástroje

učitelé:
Petr Liška
Boleslav Vjaclovský
Andrea Píchalová
Bc. Anna Rektoříková
Mgr. Olga Svátková, Ph.D.
MgA. Dita Rozumková

 

 

 

 

 

Asociace základních uměleckých škol ČR