Smyčcové nástroje

Housle, viola

 

učitelé:
Jaromír Bazel
BcA. Zuzana Nemčovičová
Karel Kubka

 

 

 

 

 

 

Asociace základních uměleckých škol ČR