Taneční obor

 

 

 

Vyučující: Denisa Šudrlová

 

Výuka předmětů:
taneční průprava, klasický a scénický tanec, současný tanec, klasická taneční technika, taneční praxe, klasický tanec na špičkách

 

Co nabízíme

Vyučujeme širokou škálu tanečních technik, jako je například taneční gymnastika, akrobacie, klasický tanec, klasický tanec na špičkách, tanec neoklasický, scénický tanec, port de bras, moderní a současný tanec, contemporary dance, lidový tanec nebo historický tanec. Žáci tedy mají možnost seznámit se nejen se základními tanečními technikami, ale i se současnými moderními styly a jsou vedeni tak, aby byli plně připraveni přejít na profesionální dráhu tanečníka. Pro studenty, kteří se chtějí věnovat tanci aktivněji, nabízíme také možnost individuální přípravy a rozšířeného studia. Nově zrekonstruované prostory a krásné dva plně vybavené taneční sály skýtají studentům příjemné prostředí, kde se cítí velmi dobře.

 

Zaměření a forma výuky:

I přesto, že v tanečním oboru nabízíme různorodé taneční styly, klademe stále velký důraz především na klasický tanec, který považujeme za naprostý základ tance jako takového. Proto z něj studenti absolvují každým rokem závěrečnou a postupovou zkoušku do dalšího ročníku čímž nejen roste výkonnost studentů, ale i kvalita výuky. Při výuce využívají pedagogové nejen svých odborných a praktických zkušeností z oblasti tance, ale přináší dětem i různé podpůrné programy pro rozsáhlejší možnost studia a snadnější možnost dalšího sebevzdělávání.

 

Co je nového:

Pro talentované žáky jsme také počínaje školním rokem 2015/2016 otevřeli nový taneční předmět klasický tanec na špičkách. V tomto předmětu se specializujeme na techniku sur les pointes, která je nedílnou součástí klasického baletu. Je určen pro všechny žáky, kteří si chtějí rozšířit své znalosti v oblasti klasického tance. Studenti se později prezentují v tanci na špičkách na veřejnosti. To je také velkou výhodou pro žáky, kteří se připravují na taneční konzervatoř.

 

Reprezentace školy:

Se studenty tanečního oboru se pravidelně účastníme nejen četných představení v rámci školy či veřejných vystoupení, ale i tanečních a mezinárodních festivalů nebo soutěží po celé České republice. Žáci zde nabírají další nezbytné zkušenosti, jsou nadále inspirováni a tanec se pak stává nezbytnou součástí jejich života. Po ukončení studia mohou studenti nadále působit jako členové tanečních skupin či souborů působících při ZUŠ.

 

Spolupráce:

Taneční obor úzce spolupracuje nejen s ostatními obory na ZUŠ, kde se veřejně účastní společných koncertů a představení pro děti, rodiče a širokou veřejnost.

 

Propagace školy:

Práci našich žáků pravidelně prezentujeme v různých novinových článcích a na webových stránkách, kde široká veřejnost může zhlédnout nejen naše výsledky, ale i mít náhled do každodenního tanečního dění a života našich studentů. Propagace je v tomto směru nedílnou součástí a proto se stále snažíme jí rozvíjet a dostávat se tak hlouběji do podvědomí lidí.

 

Vize do budoucna:

Do budoucna plánujeme se studenty účastnit se představení a soutěží i mimo ČR. Nadále rozšířit spolupráci s okolními i zahraničními ZUŠ a podílet se tak na větších společných projektech.

 

 

 

 

 

  Naši fotogalerii a videa tanečního oboru
naleznete na FACEBOOKU

 

 

 

 

 

Asociace základních uměleckých škol ČR