Literárně - dramatický obor

 


 

 

 

Vyučují: Kristína Fusková

 

Výuka předmětů: dramatická, pohybová a slovesná průprava,
přednes, práce v souboru

 

 

 

Literárně dramatický obor pomáhá vychovávat z dětí budoucí amatérské divadelníky a přednašeče. Žáci v tomto oboru získávají schopnosti osobitého a kultivovaného uměleckého projevu v oblasti divadelní, přednesové a slovesné. Na naší škole se žáci věnují především výuce přednesu a také drobným jevištním a melodramatickým formám. Soubor LDO uvedl ve své premiéře 20. prosince 2007 u příležitosti vánočního koncertu scénický melodram „Veselé Vánoce“ . Hudbu napsal Roman Konůpka, který také melodram nastudoval a provedl s učitelským orchestrem.

V další činnosti LDO se postupem studia budou děti zaměřovat více na divadelní činnost. Záměrem koncepčního rozvoje školy tohoto oboru je spojení s hudebním, tanečním i výtvarným oborem ve formě nastudování původního dětského muzikálu a hudební komedie.

 

 

 

 

Přípravná hudebně-pohybová výchova
(estetická výuka)

 

Na naší škole je estetická výuka zastoupena těmi nejmladšími dětmi od pěti let. Děti mají o toto zaměření velký zájem, protože jsou vedeni k hudebním, tanečním, výtvarným i literárně dramatickým činnostem. Cílem výuky je probudit u žáků estetické vnímání umění a toto pak rozvíjet v dalším studiu, v jednotlivých oborech.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociace základních uměleckých škol ČR