2011 - 2012

Národní soutěž základních uměleckých škol
vyhlašovaná MŠMT


Okresní kolo ve hře na bicí nástroje
07.02.2012, Valašské Meziříčí


III. Kategorie

Roman Mužikovský - 1. místo s postupem
(uč. Petr Holásek)


VI. Kategorie

Jakub Fojtů - 1. místo s postupem
(uč. Petr Holásek)

 

 

Okresní kolo ve hře na dechové nástroje
zobcové flétny
15.02.2012, Rožnov pod Radhoštěm

 

0. Kategorie
Nela Cedidlová - 1. místo s postupem
(uč. Zdeňka Machačová)

 

I. Kategorie
Kateřina Daňková - 1. místo s postupem
(uč. Zdeňka Machačová)
Karolína Cimbálníková - 2. místo
(uč. Bc. Anna Rektoříková)

 

III. Kategorie
Nikola Pochylá - 2. místo
(uč. Zdeňka Machačová)

 

IV. Kategorie
Ludmila Fusková - 1. místo s postupem
(uč. Zdeňka Machačová)

 

VI. Kategorie
Veronika Macečková - 1. místo s postupem
(uč. Bc. Jiří Kašpar)

 

 

Okresní kolo ve hře na dechové nástroje
dřevěné dechové nástroje

15.02.2012, Rožnov pod Radhoštěm

 

 

I. Kategorie - klarinet
Markéta Dolečková - 2. místo
(uč. Zdeňka Machačová)

 

IV. Kategorie - klarinet
Josef Filgas - 1. místo
(uč. Zdeňka Machačová)

 

IV. Kategorie - příčná flétna
Eliška Srněnská - 1. místo s postupem
(uč. Ivana Něničková)

 

V. Kategorie - klarinet
Pavel Olejníček - 2. místo
(uč. Bc. Jiří Kašpar)

 

VI. Kategorie - příčná flétna
Lenka Hurtová - 3. místo
(uč. Ivana Něničková)

 

 

Okresní kolo ve hře na dechové nástroje
žesťové dechové nástroje

15.02.2012, Rožnov pod Radhoštěm

 

 

V. Kategorie - trubka
Vojtěch Petřík - 2. místo
(uč. Karel Kubka)

 

 

Okresní kolo v sólovém zpěvu

17.02.2012, Rožnov pod Radhoštěm

 

 

0. Kategorie
Nela Třetinová - 1. místo s postupem
(uč. MgA. Kristýna Káňová)

 

I. Kategorie
Sofie Stříteská - 1. místo s postupem
(uč. MgA. Kristýna Káňová)

 

II. Kategorie
Táňa Bláhová - 1. místo s postupem
(uč. MgA. Kristýna Káňová)

 

III. Kategorie
Eliška Martinková - 1. místo s postupem
(uč. Petra Slováková, Mgr. Olga Svátková, Ph.D.)

 

IV. Kategorie
Kamila Polonyová - 1. místo s postupem
(uč. MgA. Kristýna Káňová)

 

V. Kategorie
Eva Sáblíková - 1. místo s postupem
(uč. Barbora Kašpárková)

 

VII. Kategorie
Michaela Volková - 1. místo s postupem
(uč. MgA. Kristýna Káňová)

 

 

Okresní kolo přehlídky tanečních oborů

13.03.2012, Vsetín

 

 

1. Kategorie
Lentilky - přímý postup
(uč. Martin Píchal)

 

2. Kategorie
Bludiště - přímý postup
(uč. Jaroslava Špačková)

 

5.a) Kategorie
Kamínek naděje - přímý postup
(uč. Jaroslava Špačková)

 

Variace z baletu "Louskáček" - přímý postup
(uč. Martin Píchal)

 

Souznění - přímý postup
(uč. Jaroslava Špačková)

 

Další ocenění

 

2. Kategorie
Kamarád pes - ocenění za nápad
(uč. Jaroslava Špačková)

 

Housenka - ocenění za výtvarné zpracování
(uč. Martin Píchal)

 

3. Kategorie
Barevná fontána - ocenění za kostým
(uč. Jaroslava Špačková)

 

Ohňostroj - ocenění za zajímavé světelné zpracování
(uč. Martin Píchal)

 

5.a) Kategorie
Mrtvá nevěsta - ocenění za taneční výraz
(uč. Martin Píchal)

 

Rytmická studie - ocenění za vhodný výběr hudební předlohy
(uč. MArtin Píchal)

 

5.b) Kategorie
Vážka - ocenění za krásnou práci paží
(uč. Martin Píchal)

 

 

Krajské kolo ve hře na bicí nástroje
06.03.2012, Rožnov pod Radhoštěm

 

 

III. Kategorie
Roman Mužikovský - 1. místo
(uč. Petr Holásek)

 

VI. Kategorie
Jakub Fojtů - 1. místo
(uč. Petr Holásek)

 

 

Krajské kolo v sólovém zpěvu

16.03.2012, Karolinka

 

 

0. Kategorie
Nela Třetinová - 1. místo
(uč. MgA. Kristýna Káňová)

 

I. Kategorie
Sofie Stříteská - 2. místo
(uč. MgA. Kristýna Káňová)

 

II. Kategorie
Táňa Bláhová - 2. místo
(uč. Kristýna Káňová)

 

IV. Kategorie
Kamila Polonyová - 2. místo
(uč. MgA. Kristýna Káňová)

 

V. Kategorie
Eva Sáblíková - 3. místo
(uč. Barbora Kašpárková)

 

VII.a) Kategorie
Michaela Volková - 3. místo
(uč. MgA. Kristýna Káňová)

 

 

Krajské kolo ve hře na dechové nástroje

19. - 20.03.2012, Zlín

 

 

IV.a) Kategorie - příčná flétna
Eliška Srněnská - 2. místo
(uč. Ivana Něničková)

 

0.b) Kategorie - zobcová flétna
Nela Cedidlová - 2. místo
(uč. Zdeňka Machačová)

 

I.b) Kategorie - zobcová flétna
Kateřina Daňková - 3. místo
(uč. Zdeňka Machačová)

 

VI.b) Kategorie - zobcová flétna
Veronika Macečková - 3. místo
(uč. Bc. Jiří Kašpar)

 

 

Krajské kolo přehlídky tanečních oborů
04.04.2012, Uherské Hradiště

 

 

5.a) Kategorie
Souznění - 2. návrh na postup
(uč. Jaroslava Špačková)

 

Další ocenění


1. Kategorie
Lentilky - ocenění za dětskou hravost
(uč. Martin Píchal)

 

2. Kategorie
Bludiště - ocenění za vyjádření reality dnešní doby
(uč. Jaroslava Špačková)

 

5.a) Kategorie
Souznění - ocenění za vyváženost uměleckých složek
(uč. Jaroslava Špačková)

 

Kamínek naděje - ocenění za temperament a prožitek
(uč. Jaroslava Špačková)

 

Variace z baletu "Louskáček" - ocenění za nebojácný přístup ke klasickému tanci
(uč. Martin Píchal)

 

 

Soutěžní přehlídka "Mládí a Bohuslav Martinů"
03.05.2012, Polička

 

Zdenka Juráňová (hra na klavír) - stříbrné pásmo
(uč. Bc. Lenka Šoborová)

 

 

Krajská soutěžní přehlídka "Mládí kraje"

03.05.2012, Zlín

Téma: Slovo mluvené a psané

 

Debora Macíková - 1. místo
(uč. Kristína Fusková)

 

 

Žáci, kteří byli přijati na umělecké školy
a nastoupí ke studiu od 01.09.2012

 

Janáčkova Konzervatoř Ostrava
hudební obor, specializace tanec
Dorota Hořanská
(uč. Martin Píchal)

 

Střední průmyslová škola oděvní, Prostějov

Kateřina Malá

(uč. Mgr. Miroslava Němcová)

 

Střední průmyslová škola oděvní, Prostějov
Lucie Šturalová
(uč. Mgr. Miroslava Němcová)

 

VUT Brno, fakulta architektury
Miroslava Trčálková

(uč. Mgr. Miroslava Němcová)

 

VUT Brno, fakulta architektury
Jana Kratochvílová
(uč. Mgr. Miroslava Němcová)

 

Střední škola Designu a módy, Prostějov
Kateřina Papšíková
(uč. Mgr. Kateřina Davidová)


SUPŠ Sklářská, Valašské Meziříčí
Renata Holubcová
(uč. Mgr. Kateřina Davidová)


Mendelova univerzita Brno, fakulta zahradní architektury
Jana Zgarbová
(uč. Mgr. Kateřina Davidová)

 

 

 

 

 

Asociace základních uměleckých škol ČR