Leden 2018

08. 01.
Třídní schůzky rodičů žáků učitelky Fuskové LDO D,
uč. č. 313, (14:15)
08. 01.
Třídní přehrávky žáků učitele Humplíka,
koncertní sál, (16:30)
08. 01.
Třídní schůzky rodičů žáků učitelky Fuskové LDO I,
uč. č. 313, (16:35)
09. 01.
Třídní schůzky rodičů žáků učitelky Fuskové LDO C,
uč. č. 313, (14:15)
09. 01.
Třídní schůzky rodičů žáků učitelky Fuskové LDO F,
uč. č. 313, (16:35)
10. 01.
Třídní schůzky rodičů žáků učitelky Fuskové LDO E,
uč. č. 313, (14:15)
 10. 01.
Třídní schůzky rodičů žáků učitelky Fuskové LDO H,
uč. č. 313, (16:35) 
11. 01.
Třídní schůzky rodičů žáků učitelky Kašparové LDO A,
uč. č. 313, (14:05)
11. 01.
Třídní schůzky rodičů žáků učitelky Kašparové LDO B,
uč. 313, (15:40)
12. 01.
Třídní schůzky rodičů žáků učitelky Fuskové LDO G,
uč. č. 313, (14:15) 
14. 01.
Třídní přehrávky žáků učitele Kašpara,
koncertní sál, (15:30)
15. 01.
Třídní přehrávky žáků učitelů Bazelových,
koncertní sál, (16:30)
17. 01.
Třídní přehrávky žáků učitelek Nemčovičové a Strakové,
koncertní sál, (16:00)
19. 01.
Třídní přehrávky žáků učitelky Píchalové,
koncertní sál, (16:00)
22. 01.
Třídní přehrávky žáků učitelů Kopečného a Mužikovského, koncertní sál, (16:00)
22. 01.
Třídní přehrávky žáků učitele Lišky,
koncertní sál, (16:30)
23. 01.
Třídní přehrávky žáků učitelky Něničkové,
koncertní sál, (16:30)
24. 01.
Národní soutěž ZUŠ - školní kolo, dechové nástroje,
Valašská Polanka, (13:00)
24. 01.
Třídní přehrávky žáků učitelů Kubky a Vjaclovského,
koncertní sál, (16:00)
 

 

 

 

 

Asociace základních uměleckých škol ČR