Květen 2019

datum hodina místo úkol - akce zodpovídá
29.04.-03.05. 14:00 - 17:00 ZUŠ Vsetín Přijímací talentové zkoušky  
04.05. 09:00 Zlín Kc Malí velcí filharmonici - zkouška orchestru  
04.05. 11:00 Nám. Svobody Přednes na pietním aktu  
05.05. 19:00 Zlín Kc Malí velcí filharmonici - koncert  
07.05. 19:00 KD Uher. Hradiště Malí velcí filharmonici - koncert  
07.05. 16:30 koncertní sál ZUŠ Třídní přehrávky Butor
10.-12.05.   ZUŠ T. Brzkové, Plzeň Ústřední kolo soutěže - Hra na akordeon  
11.05.   Olomouc Grand Prix Dance Olomouc 2019 - soutěž TO  
12.05. 14:30 DK Val. Polanka Svátek matek  
13.05. 9:15,19:00 Lidový dům Sestra v akci  
14.05. 17:00 koncertní sál ZUŠ I. Absolventský koncert  
15.05. 16:00 koncertní sál ZUŠ Třídní přehrávky Rozumková
16.05. 17:00 koncertní sál ZUŠ II. Absolventský koncert  
17.05. 16:00 Lidečko Třídní přehrávky Nemčovičová
17.05. 08.30, 10.30 Lidový dům Vystoupení pro ZŠ - TO  
17.05. 19:00 - 22:00 ZUŠ Vsetín Vsetínská noc  
18.05. 14:30 Lidový dům Divadelní přehlídka LDO  
20.05. 15.30   Třídní schůzky Liška
20.05. 16:00 koncertní sál ZUŠ Třídní přehrávky Svátková
20.05. 17:30 učebna VO Třídní schůzky Trčálek
20.05. 17:00 učebna HN Třídní schůzky PS Kupčáková
22.05. 16:00 koncertní sál ZUŠ Přehlídka LDO a EV Žilák
23.05. 16:00 Lidečko Třídní přehrávky Konůpka
23.-25.05.   SZUŠ D-MUSIC Ústřední kolo soutěže - Hra na EKN  
23.05. 17.00 koncertní sál ZUŠ Kytarový koncert Vladislava Bláhy  
24.05. 17.00 kostel Val. Polanka Noc kostelů  
24.05. 15:00 Zuška,Zuška/ZFF LDO - účast na programu  
25.05.-1.6.     Pracovní výjezd Erasmus+  
26.05.  19:00 Zuška,Zuška/ZFF LDO - Sestra v akci  
27.05. 16:30 koncertní sál ZUŠ Třídní schůzky Bazel
28.05. 16:00 koncertní sál ZUŠ Třídní přehrávky Švachová
29.05. 16:00 koncertní sál ZUŠ Třídní přehrávky Kubka, Vjaclovský
30.05. 15.30 koncertní sál ZUŠ Třídní přehrávky Kopečný
31.05. 16:00 Panská zahrada ZUŠ OPEN  

 

 

 

 

 

Asociace základních uměleckých škol ČR